Veľkoobchodná spolupráca | cottonmercer.sk

Veľkoobchodná spolupráca | GEPOL

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

Tieto obchodné podmienky upravujú v súlade s Obchodným zákonníkom zmluvný vzťah medzi predávajúcim Cotton Mercer s. r. o. a kupujúcim.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže tovar objednať u predávajúceho Cotton Mercer s. r. o.:
a.) e-mailom na adrese: obchod@cottonmercer.sk
b.) telefónom (len výnimočne) na čísle: 052 43 24 968

3. CENA, PLATENIE A DOPRAVA

Cena tovaru musí byť dohodnutá a odsúhlasená pred odoslaním tovaru. Cena tovaru je bežne stanovená bez DPH.
S tovarom bude mať kupujúci doručenú aj faktúru, ktorej splatnosť je povinný dodržať. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení celej fakturovanej čiastky.
Expedícia tovaru je každý pracovný deň prostredníctvom spoločnosti UPS. Pokiaľ hodnota tovaru bez DPH nepresiahne čiastku 80 €, je naviac účtované prepravné 5 €. Pri hodnote tovaru od 81 € – 200 € bez DPH je účtované prepravné 3,80 €. Pri hodnote tovaru nad 200 € bez DPH hradí prepravné predávajúci. Prepravné náklady pri nadrozmernom tovare ako sú PVC autoplachta, netkaná textília a podobne sú vypočítavané individuálne. 

Pribudla nám možnosť platiť dobierku platobnou kartou. Tento typ platby je spoplatnený, do 500 EUR bez DPH je poplatok 1 €, nad 500 EUR bez DPH je poplatok 5 €. Stačí pri objednávke uviesť požiadavku, že chcete platiť kartou.

4. REKLAMÁCIE

Predávajúci poskytuje  na predávaný tovar  záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Reklamácie množstva a druhu dodaného tovaru musí kupujúci uplatniť do 3 dní od doručenia tovaru. Takúto reklamáciu musí predávajúci vybaviť v čo najkratšom čase a to výmenou  za požadovaný tovar, alebo vrátením kúpnej ceny reklamovaného tovaru.